Dokumenty ke stažení

Školní řád 2020

Dodatek ke školnímu řádu

Formulář žádosti

Informace pro rodiče – povinné vzdělávání

Povinně zveřejňované informace

GDPR testování dětí

Projekty

 

Cesta za dobrým vzděláním (Šablony III) Plakát A3

MAP II – MAP II_plakat

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně Letáček

Šablony I. – MŠ Dobrovského Brno 2022

Rozpočet

 

MS Dobrovskeho_Střednědoby výhled-rozpočtu

MS Dobrovskeho-rozpocet na rok 2023