Informace pro rodiče k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

Vaše dítě v letošním školním roce dosáhne věku šesti let a jeho předškolní vzdělávání v mateřské škole je pro něj povinné (viz. školský zákon).

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanovuje se v rozsahu 4 hodin denně od 8:30 do 12:30. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
Jste povinni omluvit nepřítomnost Vašeho dítěte ve vzdělávání nejpozději do 3 dnů od začátku jeho nepřítomnosti, a to:

  1. písemně do připraveného formuláře
  2. osobně ve třídě učitelce
  3. telefonicky či formou sms na čísle: 602 687 301, 549 259 532

Po návratu dítěte je nutné vždy odevzdat papírovou omluvenku (najdete na stránkách, u vchodu do MŠ nebo ve třídě)

Na našich webových stránkách v odkazu dokumenty naleznete
„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ – dokument MŠMT o tom, co by dítě mělo
zvládnout před vstupem do první třídy.

V případě jakýchkoliv dotazů, se prosím, obracejte na paní učitelky ve třídě či ředitelku školy.

Dáša Fiedlerová
ředitelka školy