Aktivity

Sportík

cvičení zaměřené na získání všestranného pohybového základu a zájmu o sport. Probíhá každé pondělí od 10:00 v TJ Sokol Královo Pole (kromě prázdnin, státních svátků či jiným neočekávaných situacích, o kterých budeme informovat předem).

Angličtina

Hravé seznamování s angličtinou bez učebnic. Využívá se především myšlenkových map, her, dramatizace, flashcards, interaktivních her a písní (ať youtube, tak hrané na klavír)

Logopedie

Do naší MŠ dochází každý čtvrtek Mgr. Mikulková, zkušená logopedka, se kterou máme dlouholeté zkušenosti. Hodiny probíhají formou hry, dbá se na dobrou motivaci k práci, aby se děti na logopedii těšily. Na každou lekci mají děti mít velký nelinkovaný sešit, do kterého se lepí materiály, podle nichž se procvičuje i doma. Přítomnost rodičů vítaná. Je nutné s dětmi doma trénovat 10 – 15 minut denně, aby byl vidět pokrok. Nelze spoléhat jen na lekce logopedie.

Plavání

Spolupracujeme s organizací Plavání Kometa Katka. Naším cílem je naučit děti zábavnou formou orientaci ve vodním prostředí a základům plavání. Pravidelně je tato aktivita v úterý v dopoledních hodinách

Pro nově příchozí děti: Je lepší nechat vaše děti prvně adaptovat v MŠ než je do kterékoliv aktivity přihlásíte. Pokud si myslíte, že vaše dítě je už adaptované a aktivitu zvládne neváhejte se zeptat vaší paní učitelky na její názor a moc prosíme, dejte na něj.

Časový rozvrh

6:30 – 9:45

Spontánní a řízené činnosti

8:30 – 9:00

8:30 – 12:30

9:30

Průběžná přesnídávka.

Povinné předškolní vzdělávání

Nabídka ovoce a zeleniny.

9:45 – 11:45 Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnosti.

11:45 – 12:00

Hygiena, příprava na oběd

12:00 – 12:30

Oběd

12:30 – 13:00

Příprava k odpočinku, rozcházení dětí

13:00 – 14:30

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:30 – 15:00

Odpolední svačina, osobní hygiena.

15:00 – 16:15

Spontánní a řízené činnosti