Třídy

Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd, přičemž věkové rozmezí dětí je zpravidla od 3 do 6 let.

Ve spodním patře se nachází modrá třída. V ní děti vzdělává Naďa Suková a Eliška Pechová.

V prvním patře se nachází třída zelená. V ní děti vzdělává Dáša Fiedlerová (ředitelka MŠ) a Bc. Barbora Konečná.

Obě třídy jsou velice provázané a mají i společná plán na celý rok.

 

Časový rozvrh

6:30 – 09:45     Spontánní, částečně řízené, individuální a řízené činnosti

8:30 – 09:00     Průběžná přesnídávka.

8:30­ – 12:30     Povinné předškolní vzdělávání

9:30                   Nabídka ovoce a zeleniny.

9:45 – 11:45    Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnosti.

11:45 – 12:00  Hygiena dětí, příprava na oběd

12:00 – 12:30  Oběd

12:30 – 12:45  Dojídání oběda, příprava k odpočinku, rozcházení dětí.

13:00 – 14:30 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:30 – 15:00  Odpolední svačina, osobní hygiena.

15:00 – 16:30  Spontánní a řízené činnosti, důraz na individuální