Třídy

Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd, přičemž věkové rozmezí dětí je zpravidla od 3 do 6 let.

Ve spodním patře se nachází modrá třída. V ní děti vzdělává Naďa Suková a Eliška Pechová.

V prvním patře se nachází třída zelená. V ní děti vzdělává Dáša Fiedlerová (ředitelka MŠ) a Bc. Barbora Konečná.

Obě třídy jsou velice provázané a mají i společná plán na celý rok.