Stravování

Jídlo se vaří přímo v kuchyni v mateřské škole. Je kontrolováno „spotřebním košem“

Prohlédněte si zde aktuální jídelní lístek.

JIDELNICEK 7.11.- 11.11.2022

JIDELNICEK 14.11.- 18.11.2022

JIDELNICEK 21.11.- 25.11.2022

JIDELNICEK 28.11. – 2.12.2022

JIDELNICEK 5.12. – 9.12.2022

JIDELNICEK 12.12. – 16.12.2022

JIDELNICEK 19.12. – 22.12.2022

Děti 3 až 6 let – 1080 Kč

Děti 7 let – 1170 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání

 

na rok 2022/2023 je 900,– Kč/měsíc

Způsob úhrady:    

pouze bezhotovostně a to jednorázovým bankovním příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem k úhradě

Platby jsou prováděny na měsíc dopředu. To znamená, že do 25. 9. je provedena platba na měsíc září a do 30. 9. na měsíc říjen, do 15. 10. na měsíc listopad, do 15.11 na měsíc prosinec

Vždy je nutné uvádět jméno dítěte do spojovacích údajů a variabilní symbol platby. Předpis plateb je stále stejný, případné přeplatky se vrací 1x ročně.

Č. účtu MŠ: 19-5152090247/0100

Variabilní  symbol je stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

 

kompletní informace najdete informace-o-skolni-jidelne-2022-2023