Stravování

Jídlo se vaří přímo v kuchyni v mateřské škole. Je kontrolováno „spotřebním košem“

Prohlédněte si zde aktuální jídelní lístek.

JIDELNICEK 20.5. – 24.5.2024

Děti 3 až 6 let – 1180 Kč

Děti 7 let – 1280 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání

 

na rok 2023/2024 je 900,– Kč/měsíc

Způsob úhrady:    

pouze bezhotovostně a to jednorázovým bankovním příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem k úhradě

Platby jsou prováděny na měsíc dopředu. To znamená, že do 25. 9. je provedena platba na měsíc září a do 30. 9. na měsíc říjen, do 15. 10. na měsíc listopad, do 15.11 na měsíc prosinec

Vždy je nutné uvádět jméno dítěte do spojovacích údajů a variabilní symbol platby. Předpis plateb je stále stejný, případné přeplatky se vrací 1x ročně.

Č. účtu MŠ: 19-5152090247/0100

Variabilní  symbol je stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

 

kompletní informace najdete informace-o-skolni-jidelne-2023-2024