Zápis

INFORMACE PRO ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO MŠ

 

Přihlášku ke stažení najdete ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře přineste do MŠ 21. 06. 2022 v době od 8:00 do 10:00

Pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ se dostavte  28. 06. 2022 v době od 13:00 do 15:00

Počet přepokládaných volných míst je 0

Kritéria pro přijetí jsou spádový obvod MŠ věk dítěte

 

 

 

Filozofií naší školy je Učit děti pro život. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k získávání základních dovedností, vědomostí a návyků potřebných pro vstup do základní školy a pro celoživotní učení. Podporujeme u dětí sebevědomí, schopnosti být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve skupině a jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.

Vydávání přihlášek:

  • od 1.4. do 30.4.2022  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
  • od 1.4. do 30.4.2022 – na Odboru školství a  Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 hod.

Kontakty:

Mgr. Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel: 542 17 2179

Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181

 

Sběr přihlášek proběhne 2. – 3. 5. 2022

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy 3tn6f5d,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobní podání: 2. a 3. 5. 2022 od 9:00 do 11:00 hod. přímo v mateřské škole