Zápis

Filozofií naší školy je Učit děti pro život. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k získávání základních dovedností, vědomostí a návyků potřebných pro vstup do základní školy a pro celoživotní učení. Podporujeme u dětí sebevědomí, schopnosti být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve skupině a jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.

Vydávání žádosti

  • od 1. 4. do 30. 4. 2023 na internetové adrese: zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

 

Podání žádosti 3. a 4. května 2023

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy 3tn6f5d,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobní podání: 3. a 4. 5. 2022 od 8:00 do 11:00 hod. přímo v mateřské škole (s sebou rodný list dítěte, přihlášku potvrzenou od dětského lékaře, OP zákonných zástupců)