Informace pro rodiče dětí z jiných MŠ zřizovaných MČ Brno – Královo Pole:

Zákonní zástupci dítěte z jiných mateřských škol zřizovaných městkou částí Brno – Královo Pole mohou podat žádost na prázdninový provoz do naší MŠ ( formulář Prázdninový provoz 2024) prostřednictvím e-mailu nada.sukova@msdobrovskeho.cz

Termín podávání žádostí nejdříve od 1.4.2024  nejpozději do 30.4.2024. Žádosti podané v jiném termínu nebudou akceptovány. Počet přijatých dětí z jiných MŠ je omezen a čas podání žádosti určuje pořadí.

Prosíme zájemce o prázdninovou docházku dítěte o dodržení těchto termínů z důvodu prioritního zjištění zájmu docházky dětí z kmenové MŠ.