O mateřské škole

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66 (dále škola nebo MŠ) je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno – Královo Pole (dále MČ KP) za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání.

Budova byla postavena v roce 1979 Královopolskou strojírnou, nyní je v majetku MČ KP. Škola vznikla asanací dvou vilek. Právní subjektivitu získala v roce 1995. MŠ je umístěna ve vilové zástavbě MČ KP. Je to dvoupodlažní vila s terasou. Součástí školy je zahrada se standardním vybavením – dvěma pískovišti, sprchou, WC, umývárnou a místností pro uložení hraček. Zahradu využíváme, pokud to klimatické podmínky dovolí, co nejvíce.

Mateřská škola má prostorné sklepy, kde je umístěna prádelna, sklady potravin, kotelna a další skladovací prostory. V přízemí mateřské školy se nachází dětské šatny, jedna třída (modrá) s hernou a sociální zařízení pro děti. Je zde také šatna zaměstnanců, kancelář vedoucí školní jídelny (dále ŠJ), sociální zařízení a školní kuchyně s příslušenstvím, kde se připravuje celodenní strava. V prvním poschodí je druhá třída (zelená) s hernou, sociální zařízení pro děti a ředitelna. Nachází se zde také výdejna stravy pro druhou třídu. O organizaci stravování a ekonomiku školy se stará vedoucí ŠJ, o přípravu pokrmů dvě paní kuchařky.

Kapacita mateřské školy je 50 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd, přičemž věkové rozmezí dětí je zpravidla od 3 do 6 let. Vzdělávání dětí zajišťují 4 učitelky včetně ředitelky školy.

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), který stanovuje klíčové kompetence a rámcové cíle, vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní vzdělávání. Akceptuje vývojová specifika dětí, umožňuje rozvoj dle individuálních možností a potřeb, vytváří prostor pro různé formy a metody vzdělávání

Filozofie školy
Filozofií naší školy je Učit děti pro život. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k získávání základních dovedností, vědomostí a návyků potřebných pro vstup do základní školy a pro celoživotní učení, podporovat sebevědomí, schopnosti být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve skupině a jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.

Vize programu
Chceme vytvořit bezpečnou a otevřenou mateřskou školu, která bude místem pro radostnou hru, získávání nových poznatků a zkušeností, objevování, navazování prvních přátelství a zdrojem inspirace pro každé dítě s ohledem na jeho schopnosti, možnosti, potřeby, zájmy, vlastnosti, zdravotní stav i rodinné zázemí.

Cíl vzdělávání v naší mateřské škole
Vychovat zdravé všestranně rozvinuté dítě, pohybově schopné, psychicky a fyzicky odolné, samostatné, odpovědné, tvořivé, spolupracující a zdravě sebevědomé.