Přihlášku ke stažení najdete ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře přineste do MŠ 21. 06. 2022 v době od 8:00 do 10:00

Pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ se dostavte  28. 06. 2022 v době od 13:00 do 15:00

Počet přepokládaných volných míst je 0

Kritéria pro přijetí jsou spádový obvod MŠ věk dítěte