přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Dobrovského

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání

Letáček Plakát projekt Podpora