přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Dobrovského

Městská část Královo Pole vás zve na Den dětí, který se koná 5. 9. od 14:00 do 18:00. Na děti čeká malování na obličej, divadlo skákací hrady a mnohé další. To vše na Slovanském náměstí.

Pro jistotu upozorňuji na posunutí doby vyzvedávání dětí po obědě. Je nově od 12:15 – 12:45.
Děkujeme za pochopení

Zde najdete newsletter z projektu MAP II, kterého je naše MŠ součástí

 

Newsletter MAP Brno srpen 2021

Zápisy do základních uměleckých škol.

V Brně máme celkem dvacet základních uměleckých škol, z toho jich je 14 zapojených do projektu MAP. Součástí
projektu MAP Brno II je pracovní skupina pro základní umělecké školy Do projektu je zapojeno celkem
14 základních uměleckých škol působících na území města Brna Zapojené základní školy jsou většinou zřizovány
Jihomoravským krajem, ale část z nich je zřizována i soukromými subjekty Díky projektu MAP II by nyní zapojeným
školám mohla pomoci účelová dotace na pořízení výukových pomůcek

Více naleznete v tomto letáčku Newsletter MAP Brno II_zápisy do základních uměleckých škol

 

 

Pro více informací o programu MAP II rozvoje vzdělávání ve městě Brně sledujte naši facebookovou stránku nebo
web Odboru školství a mládeže
Facebook https://www.facebook.com/mapBrno/ mapBrno/; Web OŠML http://bit.ly/brno odbor skolstvi
Kontaktní údaje:
map.mestobrno@gmail.com
komunikace_map@brno.cz

Vážení rodiče,
v pondělí 10. května můžeme konečně otevřít mateřskou školu pro všechny děti. Provoz bude běžný, bez omezení, bez testování a bez roušek.
Jen Vás poprosíme abyste se v prostorách školky zdržovali jen nezbytně nutnou dobu.
Děkujeme a těšíme se 🙂

Vážení rodiče,

dle vládního nařízení je od pondělí 12. 4. 2021 umožněno vzdělávání a celodenní osobní přítomnost dětem s povinnou předškolní docházkou, dětem rodičů z IZS ve věku od 2 do 5 let. Dále je také mimořádným opatřením umožněna přítomnost na vzdělávání v MŠ mladším dětem zákonných zástupců vybraných profesí.

Do MŠ mohou jen děti po provedení antigenního testování a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Mimo tyto dny nelze umožnit nástup dítěte do MŠ.

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním dětí na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 naleznete v tomto formuláři

Testování covid rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: dětí v mateřské škole. Uzavření trvá do odvolání.

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již
nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Celé znění najdete Provoz škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

 

 

Prázdninový provoz v mateřských školách v Brně-Králově Poli v roce 2021

Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle § 34, odst. 11, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole.

 

Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky na prázdninový provoz do jiné než kmenové MŠ  podali v termínu od 19.4.2021  nejpozději do 31.5.2021.

Žádáme rodiče o dodržení těchto termínů z důvodu prioritního zjištění zájmu docházky dětí z kmenové MŠ.

 

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 9 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 25.8. do 31.8.2021) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku.

 

V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto:

 

1.7.-16.7.2021               Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14

Mateřská škola, Brno, Chodská 15

 

19.7.-30.7.2021           Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12

Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21

 

2.8.- 13.8.2021              Mateřská škola, Brno, Bulharská 62

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66

 

16.8.-24.8.2021            Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21

Mateřská škola, Brno, Chodská 5

 

25.8.-31.8.2021            MŠ uzavřeny – příprava na zahájení školního roku

Zde je přehledná tabulka Prázdninový provoz 2021

Vážení rodiče,

 

zde se seznam zajímavých jarních aktivit:-) Třeba Vám pomůže s programem.

Aktivity na doma

děkuji za propůjčení učitelky_ze_školky

Vzhledem k nařízení vlády bude MŠ na 3 týdny uzavřena.

Filozofií naší školy je Učit děti pro život. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k získávání základních dovedností, vědomostí a návyků potřebných pro vstup do základní školy a pro celoživotní učení. Podporujeme u dětí sebevědomí, schopnosti být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve skupině a jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.

 

Vydávání přihlášek:

  • od 1.4. do 30.4.2021  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
  • od 1.4. do 30.4.2021 – na Odboru školství a  Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 hod.

Kontakty:

Mgr. Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel: 542 17 2179

Marcela Hofbruckerová: hofbruckerova.marcela@brno.cz, tel: 542 17 2182

 

Sběr přihlášek proběhne 3. – 4. 5. 2021

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  •       do datové schránky školy: 3tn6f5d
  •       osobně v MŠ 3. a 4. 5. 2021 od 8:00 do 11:00 hod.

 

 

Minulý týden u nás proběhl karnevalový týden!

Každý den kostýmy v jiné barvě i barevně laděné občerstvení. Moc jsme si to užili!

                   

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

ve spolupráci s firmou Lyfle jsme pro vás připravili nový web.

Najdete zde přehledný kalendář (můžete si ho exportovat do svých kalendářů), fotografie, důležité informace tykající se MŠ a jejího provozu a zároveň i stručné informace o tom co se v MŠ děje.

V sekci články a zajímavé odkazy vám budeme dávat tipy na program s dětmi a odkazy na rozhovory s experty na školství. V případě, že narazíme na dobrou knihu nebo hračku odkazy najdete také v této sekci.

Doufáme, že bude přehlednější a uživatelsky přijatelnější než naše předchozí webové stránky.

ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU

Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.

(schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na dovednosti u prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace)

Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

  • února 2021 od 17:00 do 20:00
  • března 2021 od 17:00 do 20:00

ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE

Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy.

(informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná, jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje, úspěšné zahájení školní docházky)

 

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

  • března 2021 od 17:00 do 20:00
  • března 2021 od 17:00 do 20:00

TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ

Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.

(charakteristika nadaných dětí, možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě, spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných, formy podpory nadaných dětí a žáků, aktivity pro nadané děti)

 

Lektorka: PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)

  • března 2021 od 16:00 do 19:00

Semináře proběhnou v letošním roce ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST.

Letáček s nabídkou seminářů Letáček

V případě dotazů pište na e-mail: map.mestobrno@gmail.com.

Semináře jsou bezplatné.