přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Dobrovského

Cíl projektu: Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Den Dětí v MŠ. Dopoledne plné tance a odpoledne plné her a odměn.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) зі змінами внесеними поправкою

ve znění novely č. 20/2023 Sb.

№ 20/2023 ЗБ.

 

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

 

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace

 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису:  2.6.2023 od 10:00 do 12:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: ………0…………

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу,

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let)).

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років).

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

Kritéria pro přijetí jsou spádový obvod MŠ věk dítěte.

Критеріями прийому є площа відвідування дитячого садка та вік дитини.

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky

 

 

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který se bude konat 12. 4.

Podrobnější informace v sekci ZÁPIS

 

Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna srdečně zve na webináře realizované v rámci projektu MAP III

pod záštitou náměstka primátorky města Brna Mgr. Jaroslava Suchého a radní pro školství JUDr. Ireny Matonohové.

Webináře pro rodiče

Webináře pro rodiče, 2023

Leták webináře_pro_rodice_2023, MŠ a ZŠ

Plán na zbytek školního roku je jasný!

 

MŠ Dobrovského hledá provozního zaměstnance (pomocná síla do kuchyně – nevaří). Jedná se o záskok na měsíc leden, dle situace i prodloužení.
Pracovní doba od 11:15:00 – 15:30:00.
Ozvěte se na mail dasa.fiedlerova@msdobrovskeho.cz
Plat dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Může jít o obrázek jídlu a textu

V období adventu se budeme věnovat přípravám na Mikuláše, vánoční tvoření a jarmark.
Budeme si s dětmi povídat o tradicích, půjdeme se podívat na betlémy do letohrádku Mitrovských, budeme mít čertí cvičení a samozřejmě vánoční nadílku.
Celoroční téma historie proto na chvilku opustíme a vrátíme se k němu v lednu.

Mateřská škola bude přes Vánoční svátky uzavřena od pátku 23. prosince do 1. ledna 2023
Otevřeno bude tedy již v pondělí 2. ledna

 

Ke konci listopadu máme přímo záplavu antických bohů!

V listopadu jsme se s dětmi přesunuli do Starověkého Egypta a Říma. Postavili jsme pyramidu a koloseum:-), vytvoříme si vavřínový věnec nebo dórské sloupy.
Zároveň se děti dozvídají fakta z těchto historických období a to formou diskuzí, videí, encyklopedií i pomocí omalovánek.
A nebojte se, zkoušení na konci měsíce nebude, ale věříme, že si něco zapamatují a škola pak pro ně bude hračka:-)

 

V říjnu jsme se v MŠ přesunuli do Pravěku. Děti zjišťují, jak vypadali tehdejší lidé, jak se oblíkali, v čem bydleli. Došlo také na to co vše v pravěku nebylo (baterka, písmo atd.)

Zkoušeli jsme pomocí tuže i jeskynní malování a vysvětlovali si jeho pravděpodobný význam.

V tomto měsíci se také podíváme do Anthroposu nebo do Moravské galerie, která má výstavu z doby kamenné.

MŠ uzavřena v době prázdnin od 11. 7. do 31. 8. 2022

Krásné a pohodové prázdniny plné radosti a zážitků vám přeje
kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Dobrovského.
Těšíme se na viděnou v září!

V úterý půjdeme se staršími dětmi na exkurzi do vozovny Komín. Začátek je v 10:00 z MŠ budeme odcházet kolem 9:00

Právě v MŠ probíhá unavený červen. Děti mají větší možnost volné hry, nemáme už nabitý program.
Zpestření je cestování s jídlem, kde jsme nejdříve „jezdili“ po částech České Republiky a další týden „jezdíme“ po Evropě.
V červnu pravidelně navštěvujeme bazén na Dobráku a 21. 6. půjdeme na návštěvu vozovny Komín.

Cestování po ČR

Přihlášku ke stažení najdete ZDE

Řádně vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře přineste do MŠ 21. 06. 2022 v době od 8:00 do 10:00

Pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ se dostavte  28. 06. 2022 v době od 13:00 do 15:00

Počet přepokládaných volných míst je 0

Kritéria pro přijetí jsou spádový obvod MŠ věk dítěte

 

Jaro jsme vítali tvořením, dlouhým pobytem venku a pozorováním jarních květin i prvních lístečků.
S dětmi jsme si obarvily vejce. A pro rodiče s dětmi připravili velikonoční tvoření.
V týdnu před Velikonocemi nás čekají barevné dny.
Pilně se připravujeme na besídku, která proběhne 12. 5. na zahradě MŠ od 16:00.

 

Naše MŠ bude mít prázdninový provoz od 1. – 8. 7. V MŠ bude během prázdnin probíhat rekonstrukce podlah.

 

Provoz mateřských škol

Prázdninový provoz MŠ 2022

Město Brno pořádá seminář pro rodiče o PŘIPRAVENOSTI DÍTĚTE NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Setkání proběhne ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Odkaz na připojení bude účastníkům adresně zaslán 24 h před realizací semináře.
Registrace: map2.brno.cz, sekce „HOST“
Setkání Vám může usnadnit zorientovat se v požadavcích na dítě při vstupu do MŠ.

Seminář pro rodiče 18. 5. 2022

Ve středu půjdeme se staršími dětmi na ZŠ J. Babáka.

V MŠ proběhne 6. 4. 2022 Den otevřených dveří. Bude probíhat od 10:30 do 11:30.

Na stránkách byl aktualizován Zápis do MŠ pro šk. rok 2022/2023. V MŠ proběhne i den otevřených dveří a to  6. 4. 2022 více informací dodáme.

Na konci ledna jsme začali téma Za polárním kruhem, ve kterém jsme si mimo jiné vysvětlovali pojmy sever x jih, Arktida x Antarktida i tradiční „Může se tučňák potkat s ledním medvědem, jinde než v ZOO?“ Taky jsme zjistily, že na Antarktidě je opravdu veliká zima.

Začátek února se nesl ve znamení olympiády. Ta také v MŠ proběhla a to v disciplíně curling, lyže, biatlon, hokej a krasobruslení. Závodili jsme nakonec dva dny. Do disciplín se rozdělovaly podle schopností a podle vlastních preferencí (důležité zjištění, něco mi jde lépe, něco hůř).

 

                             

V prvních 14dnech roku 2022 jsme se společně s dětmi vrhli na dráhu vědců! Společně jsme zjistili, co se stane když se dá vejce do octa, co s vodou, když je venku pod nulou, proč se solí silnice, vytvořili baterku z papíru a mnoho dalšího. Pokusy nesmírně bavili nás a podle reakcí i děti.

Všechny tyto aktivity celostně rozvíjely děti (spolupráce, hypotézy, pozorování, AHA moment aj.) a zároveň jsou součástí polytechnického vzdělávání, které je pro děti velmi důležité.

 

Všem rodičům, dětem i přátelům MŠ Dobrovského přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Všem vám moc děkujeme za přízeň, spolupráci i toleranci a věříme, že příští rok bude zase o chlup lepší než ten předchozí!

Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Mateřská škola je v tyto dny uzavřena.

V tomto roce jsme se, pomocí vánočního jarmarku, rozhodli podpořit sanatorium Topas koupí dataprojektoru. Ten v sanatoriu využívají hlavně ke vzdělávací činnosti. V pátek budeme dárek společně s obrázky dětí odesílat.

Moc bychom chtěli všem rodičům i zaměstnancům MŠ poděkovat, vybralo se neuvěřitelných 9725 Kč!!

 

V příloze naleznete newsletter k projektu MAP Brno II, který připravuje a vydává realizační tým projektu. 

Newsletter je vydáván nepravidelně a je věnován vzdělávacím tématům brněnských mateřských, základních a základních uměleckých škol.

Aktuální  vydání se týká programů, které statutární město Brno finančně podporuje nejen v projektech, ale i z rozpočtu města, a tím přispívá k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků.

Newsletter MAP Brno_listopad 2021

Podzimní čas jsme trávili ve společnosti listů jak na zahradě tak ve třídě – tvořili jsme z nich různá zvířata, stromy, postavičky nebo jimi zdobili šaty skřítků.
Naše podzimní putování je zakončeno činnostmi spojenými se svatým Martinem a lampionovým průvodem, který proběhl 9. 11.

Městská část Královo Pole vás zve na Den dětí, který se koná 5. 9. od 14:00 do 18:00. Na děti čeká malování na obličej, divadlo skákací hrady a mnohé další. To vše na Slovanském náměstí.

Pro jistotu upozorňuji na posunutí doby vyzvedávání dětí po obědě. Je nově od 12:15 – 12:45.
Děkujeme za pochopení

Zde najdete newsletter z projektu MAP II, kterého je naše MŠ součástí

 

Newsletter MAP Brno srpen 2021

Zápisy do základních uměleckých škol.

V Brně máme celkem dvacet základních uměleckých škol, z toho jich je 14 zapojených do projektu MAP. Součástí
projektu MAP Brno II je pracovní skupina pro základní umělecké školy Do projektu je zapojeno celkem
14 základních uměleckých škol působících na území města Brna Zapojené základní školy jsou většinou zřizovány
Jihomoravským krajem, ale část z nich je zřizována i soukromými subjekty Díky projektu MAP II by nyní zapojeným
školám mohla pomoci účelová dotace na pořízení výukových pomůcek

Více naleznete v tomto letáčku Newsletter MAP Brno II_zápisy do základních uměleckých škol

 

 

Pro více informací o programu MAP II rozvoje vzdělávání ve městě Brně sledujte naši facebookovou stránku nebo
web Odboru školství a mládeže
Facebook https://www.facebook.com/mapBrno/ mapBrno/; Web OŠML http://bit.ly/brno odbor skolstvi
Kontaktní údaje:
map.mestobrno@gmail.com
komunikace_map@brno.cz

Vážení rodiče,
v pondělí 10. května můžeme konečně otevřít mateřskou školu pro všechny děti. Provoz bude běžný, bez omezení, bez testování a bez roušek.
Jen Vás poprosíme abyste se v prostorách školky zdržovali jen nezbytně nutnou dobu.
Děkujeme a těšíme se 🙂

Vážení rodiče,

dle vládního nařízení je od pondělí 12. 4. 2021 umožněno vzdělávání a celodenní osobní přítomnost dětem s povinnou předškolní docházkou, dětem rodičů z IZS ve věku od 2 do 5 let. Dále je také mimořádným opatřením umožněna přítomnost na vzdělávání v MŠ mladším dětem zákonných zástupců vybraných profesí.

Do MŠ mohou jen děti po provedení antigenního testování a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Mimo tyto dny nelze umožnit nástup dítěte do MŠ.

Zásady zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním dětí na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 naleznete v tomto formuláři

Testování covid rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: dětí v mateřské škole. Uzavření trvá do odvolání.

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již
nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Celé znění najdete Provoz škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

 

 

Prázdninový provoz v mateřských školách v Brně-Králově Poli v roce 2021

Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle § 34, odst. 11, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole.

 

Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky na prázdninový provoz do jiné než kmenové MŠ  podali v termínu od 19.4.2021  nejpozději do 31.5.2021.

Žádáme rodiče o dodržení těchto termínů z důvodu prioritního zjištění zájmu docházky dětí z kmenové MŠ.

 

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 9 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 25.8. do 31.8.2021) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku.

 

V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto:

 

1.7.-16.7.2021               Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14

Mateřská škola, Brno, Chodská 15

 

19.7.-30.7.2021           Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12

Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21

 

2.8.- 13.8.2021              Mateřská škola, Brno, Bulharská 62

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66

 

16.8.-24.8.2021            Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21

Mateřská škola, Brno, Chodská 5

 

25.8.-31.8.2021            MŠ uzavřeny – příprava na zahájení školního roku

Zde je přehledná tabulka Prázdninový provoz 2021

Vážení rodiče,

 

zde se seznam zajímavých jarních aktivit:-) Třeba Vám pomůže s programem.

Aktivity na doma

děkuji za propůjčení učitelky_ze_školky

Vzhledem k nařízení vlády bude MŠ na 3 týdny uzavřena.

Filozofií naší školy je Učit děti pro život. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k získávání základních dovedností, vědomostí a návyků potřebných pro vstup do základní školy a pro celoživotní učení. Podporujeme u dětí sebevědomí, schopnosti být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve skupině a jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.

 

Vydávání přihlášek:

 • od 1.4. do 30.4.2021  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
 • od 1.4. do 30.4.2021 – na Odboru školství a  Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 hod.

Kontakty:

Mgr. Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel: 542 17 2179

Marcela Hofbruckerová: hofbruckerova.marcela@brno.cz, tel: 542 17 2182

 

Sběr přihlášek proběhne 3. – 4. 5. 2021

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 •       do datové schránky školy: 3tn6f5d
 •       osobně v MŠ 3. a 4. 5. 2021 od 8:00 do 11:00 hod.

 

 

Minulý týden u nás proběhl karnevalový týden!

Každý den kostýmy v jiné barvě i barevně laděné občerstvení. Moc jsme si to užili!

                   

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

ve spolupráci s firmou Lyfle jsme pro vás připravili nový web.

Najdete zde přehledný kalendář (můžete si ho exportovat do svých kalendářů), fotografie, důležité informace tykající se MŠ a jejího provozu a zároveň i stručné informace o tom co se v MŠ děje.

V sekci články a zajímavé odkazy vám budeme dávat tipy na program s dětmi a odkazy na rozhovory s experty na školství. V případě, že narazíme na dobrou knihu nebo hračku odkazy najdete také v této sekci.

Doufáme, že bude přehlednější a uživatelsky přijatelnější než naše předchozí webové stránky.