Zápisy do základních uměleckých škol.

V Brně máme celkem dvacet základních uměleckých škol, z toho jich je 14 zapojených do projektu MAP. Součástí
projektu MAP Brno II je pracovní skupina pro základní umělecké školy Do projektu je zapojeno celkem
14 základních uměleckých škol působících na území města Brna Zapojené základní školy jsou většinou zřizovány
Jihomoravským krajem, ale část z nich je zřizována i soukromými subjekty Díky projektu MAP II by nyní zapojeným
školám mohla pomoci účelová dotace na pořízení výukových pomůcek

Více naleznete v tomto letáčku Newsletter MAP Brno II_zápisy do základních uměleckých škol

 

 

Pro více informací o programu MAP II rozvoje vzdělávání ve městě Brně sledujte naši facebookovou stránku nebo
web Odboru školství a mládeže
Facebook https://www.facebook.com/mapBrno/ mapBrno/; Web OŠML http://bit.ly/brno odbor skolstvi
Kontaktní údaje:
map.mestobrno@gmail.com
komunikace_map@brno.cz