V tomto roce jsme se, pomocí vánočního jarmarku, rozhodli podpořit sanatorium Topas koupí dataprojektoru. Ten v sanatoriu využívají hlavně ke vzdělávací činnosti. V pátek budeme dárek společně s obrázky dětí odesílat.

Moc bychom chtěli všem rodičům i zaměstnancům MŠ poděkovat, vybralo se neuvěřitelných 9725 Kč!!