Od začátku tohoto školního roku jsme se s vašimi dětmi ponořili do fascinujícího světa vody. Společně jsme objevovali, v jakých podobách se voda nachází kolem nás.
Jako součást našich tradičních aktivit jsme začlenili tematické písně, básničky a tvoření. Před blížícími se jarními prázdninami se budeme věnovat experimentům. Děti budou mít možnost prakticky využít své dosavadní poznatky a dovednosti při několika jednoduchých, ale fascinujících vodních experimentech. Tato činnost nejenže podnítí jejich zvídavost, ale také jim umožní vidět a pochopit některé fyzikální a chemické vlastnosti vody.
Celé téma zakončíme praktickým využitím vody a vodních toků, a to z hlediska osobního i ekologického.