Město Brno pořádá seminář pro rodiče o PŘIPRAVENOSTI DÍTĚTE NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Setkání proběhne ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Odkaz na připojení bude účastníkům adresně zaslán 24 h před realizací semináře.
Registrace: map2.brno.cz, sekce „HOST“
Setkání Vám může usnadnit zorientovat se v požadavcích na dítě při vstupu do MŠ.

Seminář pro rodiče 18. 5. 2022