Filozofií naší školy je Učit děti pro život. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k získávání základních dovedností, vědomostí a návyků potřebných pro vstup do základní školy a pro celoživotní učení. Podporujeme u dětí sebevědomí, schopnosti být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve skupině a jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.

 

Vydávání přihlášek:

  • od 1.4. do 30.4.2021  na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
  • od 1.4. do 30.4.2021 – na Odboru školství a  Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 hod.

Kontakty:

Mgr. Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel: 542 17 2179

Marcela Hofbruckerová: hofbruckerova.marcela@brno.cz, tel: 542 17 2182

 

Sběr přihlášek proběhne 3. – 4. 5. 2021

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  •       do datové schránky školy: 3tn6f5d
  •       osobně v MŠ 3. a 4. 5. 2021 od 8:00 do 11:00 hod.