Prázdninový provoz v mateřských školách v Brně-Králově Poli v roce 2021

Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle § 34, odst. 11, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole.

 

Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky na prázdninový provoz do jiné než kmenové MŠ  podali v termínu od 19.4.2021  nejpozději do 31.5.2021.

Žádáme rodiče o dodržení těchto termínů z důvodu prioritního zjištění zájmu docházky dětí z kmenové MŠ.

 

V průběhu letních prázdnin bude otevřeno 9 z 10 mateřských škol. Poslední srpnové pracovní dny (od 25.8. do 31.8.2021) budou všechny školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku.

 

V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto:

 

1.7.-16.7.2021               Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14

Mateřská škola, Brno, Chodská 15

 

19.7.-30.7.2021           Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12

Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21

 

2.8.- 13.8.2021              Mateřská škola, Brno, Bulharská 62

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66

 

16.8.-24.8.2021            Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21

Mateřská škola, Brno, Chodská 5

 

25.8.-31.8.2021            MŠ uzavřeny – příprava na zahájení školního roku

Zde je přehledná tabulka Prázdninový provoz 2021