V listopadu jsme se s dětmi přesunuli do Starověkého Egypta a Říma. Postavili jsme pyramidu a koloseum:-), vytvoříme si vavřínový věnec nebo dórské sloupy.
Zároveň se děti dozvídají fakta z těchto historických období a to formou diskuzí, videí, encyklopedií i pomocí omalovánek.
A nebojte se, zkoušení na konci měsíce nebude, ale věříme, že si něco zapamatují a škola pak pro ně bude hračka:-)