Naše mateřská škola bude otevřena od 29. 7. do 9.8. 2024. Na ostatní mateřské školy se budete hlásit v příslušné mateřské škole. Budete potřebovat kopii Evidenčního listu, kterou vám na vyžádání připravíme.

Děti, které dochází do naší MŠ musí nahlásit docházku do 31. 3. 2024.

Děti z ostatních MŠ z Králova pole se mohou hlásit od 1. 4. V případě volných míst i děti z ostatních městských částí.

prazdninovyprovozms2024