Krásné a pohodové prázdniny plné radosti a zážitků vám přeje
kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Dobrovského.
Těšíme se na viděnou v září!