Den Dětí v MŠ. Dopoledne plné tance a odpoledne plné her a odměn.